Guys No Shirt No Service, Girls No Shirt Free Drinks

฿ 160